PRIPRAVE NA MATURO

Priprave so namenjene vsem, ki se želite čim bolje pripraviti na maturo.

Kako izgledajo priprave na maturo:

Pri pripravah na maturo se ponovi celotna snov, ki ste jo obravnavali od prvega do zadnjega letnika. Pri vsaki snovi se najprej naredi kratka ponovitev iz teorije, nato pa se pri vsaki snovi reši nekaj tipov nalog, ki se ponavadi pojavljajo na maturitetnih polah. Po vsakih inštrukcijah se inštruiranemu dajo domače naloge, ki jih je potrebno rešiti do naslednje ure. Naloge se nato pri naslednji uri pregledajo, da inštruktor ugotovi ali je imel inštruirani morebitne težave z razumevanjem snovi in je potrebno znanje še bolj utrditi. Zelo pomembno je, da inštruirani naloge reši, saj lahko inštruktor snov le razloži, vendar brez vaše vaje delo ne bo obrodilo sadov.

Ko se naredi celoten pregled snovi se posvetimo reševanju nalog iz starih maturitetnih pol.

Pri pripravah na maturo vam priporočamo, da izberete eno od paketnih ponudb, saj za pripravo na maturo ponavadi potrebno vsaj 10 šolskih ur učenja. Paketna ponudba je za vas tudi najbolj ugodna.

 

PRIPRAVE NA POPRAVNE IZPITE

Priprave na popravne izpite so namenjene vsem, ki imajo popravni izpit.

Kako izgledajo priprave na popravne izpite:

Prvo uro učenja inštruktor najprej ugotovi, kje ima inštruirani težave z razumevanjem snovi in koliko časa bo približno potrebno, da se bo usvojilo znanje za popravni izpit.

Pri vsaki snovi se najprej na kratko razloži teorija, ki jo nato utrdimo na primerih. Inštruktor vam po vsakih inštrukcijah dá domačo nalogo, ki se nato pregleda pri naslednji uri, da inštruktor ugotovi kje ima inštruirani morebitne težave z razumevanjem snovi. Zelo pomembno je, da domačo nalogo do naslednje ure naredite.

Inštruktor vam po končani obravnavi snovi iz določenega poglavja pripravi test, da se dobi celostni pogled, koliko znanja ste pridobili.

Pri pripravah na popravne izpite je ponavadi potrebnih vsaj 10 šolskih ur učenja, zato vam priporočamo, da izberete paketno ponudbo, ki je za vas tudi najbolj ugodna.